กิจกรรมศิลปะการแสดง สำหรับเด็ก

กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก ในโรงเรียนดนตรี เต้นและการแสดง

คอร์สพิเศษสำหรับน้อง ๆ อายุ 4-6 ขวบ ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจ, พัฒนาการทำงานเป็นทีมและมอบความรู้สึกสำเร็จและลุล่วงต่อสิ่งที่ทำ

 

ในคลาสจะเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้สัมผัส/ ฝึกฝนทักษะการแสดง, ดนตรีและการสื่อสาร ผ่านการเล่าเรื่อง, ร้องเพลง, บทบาทสมมติผ่านสถานการณ์จำลอง 

 

เรียนกลุ่มละ 6-12 คน ผู้ปกครองสามารถเลือกให้น้อง ๆ ไปสอบ Young Performers Certificates

ในระดับ Bronze, Silver และ Gold ได้อีกด้วย ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะทำหน้าที่ประสานงานให้ทั้งหมด
(ค่าใช้จ่ายในการสอบต่างหาก)

 

ทั้งนี้ในแต่ละคอร์สเด็ก ๆ จะได้ทำการแสดงสั้น ๆ ในรูปแบบของ

 • การเล่าเรื่อง

 • บทเพลงกล่อมหรือกลอนสำหรับเด็ก

 • บทกวี

 • ตำนานหรือเทพนิยาย

 • บทเพลงสมัยใหม่

 • ละครเพลง

 • การแสดง

 • ดนตรี

 • การแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหว

 • ละครใบ้

 • หุ่นเชิด

 • อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เสื้อผ้า, หน้ากาก หรืออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

กิจกรรมศิลปะการแสดง สำหรับเด็ก
กิจกรรมศิลปะการแสดง สำหรับเด็ก
กิจกรรมละครสำหรับเด็ก
กิจกรรมละครสำหรับเด็ก
กิจกรรมละครสำหรับเด็ก
กิจกรรมละครสำหรับเด็ก
กิจกรรมละครสำหรับเด็ก
กิจกรรมละครสำหรับเด็ก
กิจกรรมละครสำหรับเด็ก
กิจกรรมละครสำหรับเด็ก
กิจกรรมละครสำหรับเด็ก

© 2017 by OnStage Performing Arts School. All Rights Reserved. 

Tel. +66 (6) 4952 9979, +66 (2) 469 8164