โรงเรียนมิวสิคัล

โรงเรียนละครเพลงมิวสิคัล

ในหลักสูตรนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้, ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในหลายแขนงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

ในขณะเดียวกันก็ได้เสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพในการแสดง บนเวทีรวมถึงการทำงาน

เป็นทีมร่วมกันกับคนหมู่มาก โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นทั้ง โรงเรียนดนตรี เต้น และการแสดงให้มากที่สุด

 

“ร้อง” กับคุณครูที่เป็นนักร้อง/ นักแสดงมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์การสอนและการแสดงละครเวทีมาแล้วมากมาย

 

“เต้น” กับคุณครูที่เป็นนักเต้น/ นักออกแบบท่าเต้นผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังารแสดงชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 

“แสดง” กับคุณครูที่เป็นนักแสดงทั้งในละครทีวี, ละครเวที ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นโค้ชการแสดงและบุคลิกภาพให้กับดารานักแสดงอีกมากมาย

 

“สนุก” ไปกับการได้เรียนรู้และฝึกฝนผ่านรูปแบบการทำงานของมืออาชีพที่ได้ถูกกลั่นกลองและจำลองมาให้เหมาะสมกับน้อง ๆ ในแต่ละวัย เพื่อให้น้อง ๆ ได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างมีความสุขที่สุดบนเวที

 

งานแสดงจะถูกจัดขึ้นในวันสุดท้ายของหลักสูตร เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนได้มีเป้าหมาย ในการนำสิ่งที่ฝึกฝนมาไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานกับเพื่อน ๆ และได้ค้นพบความสามารถและตัวตนที่แท้จริงอย่างมั่นใจและมีชีวิตชีวา!!

ผู้ปกครองสามารถเลือกให้น้อง ๆ ไปสอบ Muscial Theatre & Performing Arts  ในระดับ Grade 1-8 ได้อีกด้วย ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะทำหน้าที่ประสานงานให้ทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายในการสอบต่างหาก)

 

ละครมิวสิคัลเด็ก
ละครมิวสิคัลเด็ก
โรงเรียนมิวสิคัล
ละครมิวสิคัลเด็ก
ละครมิวสิคัลเด็ก

© 2017 by OnStage Performing Arts School. All Rights Reserved. 

Tel. +66 (6) 4952 9979, +66 (2) 469 8164