โรงเรียนดนตรี ร้องเพลง
โรงเรียนดนตรี ขับร้อง เปียโน
โรงเรียนดนตรี ร้องเพลง กีต้าร์
โรงเรียนดนตรี ร้องเพลง

ขับร้องและดนตรี

"โรงเรียนดนตรีของเราเริ่มต้นที่การปลูกฝังความรัก ชอบและมีความสุขไปกับขับร้องหรือบรรเลงเครื่องดนตรี โดยเราเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแสดงให้มากที่สุด"

หลักสูตรการเรียนขับร้องและดนตรีของเรา

เป็นหลักสูตรของ The Associated Board of

the Royal Schools of Music (ABRSM) หรือ Trinity Rock & Pop โดยจะมีตั้งแต่ชั้นเริ่มต้นจนถึงระดับส่งสอบกับสถาบันดังกล่าว

เพื่อการศึกษา

  • เกรด 1-8 (ขั้นพื้นฐานถึงระดับสูง)

  • ทฤษฎีดนตรี

  • ส่งสอบ (ABRSM/ Trinity)

เพื่อเข้าสังคม

  • เป็นกลุ่มไม่เกิน 4 คน

  • สำหรับเพื่อสันทนาการ

  • เสริมความมั่นใจในงานสังคม

โรงเรียนดนตรี ร้องเพลง
68542630_491613864740262_592509050505763
39021254_310464576188526_506371303406567

© 2017 by OnStage Performing Arts School. All Rights Reserved. 

Tel. +66 (6) 4952 9979, +66 (2) 469 8164