โรงเรียนเต้น

เพื่อการศึกษา

(บัลเล่ต์, แจ๊ส, คอนเทมโพรารี่, ฮิพฮอพ ฯลฯ)

  • ขั้นเริ่มต้น ถึงระดับสูง

  • ส่งสอบ สถาบัน Australia Teachers of Dancing (ATOD)

 

เพื่อเข้าสังคมหรืออกกำลังกาย, ลีลาส, ลาติน, ระบำหน้าท้อง ฯลฯ

  • เป็นกลุ่ม 4 คนขึ้นไป

  • เรียนส่วนตัว 

  • เสริมความมั่นใจในงานสังคม

© 2017 by OnStage Performing Arts School. All Rights Reserved. 

Tel. +66 (6) 4952 9979, +66 (2) 469 8164