วิชาที่เปิดสอน

โรงเรียนดนตรี เต้นและการแสดงของเรามีให้เลือกเรียนทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว ท่านสามารถเลือกดูตามรายละเอียดด้านล่าง หรือหากสนใจวิชาที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้สามารถสอบถามมาได้เลยค่า

© 2017 by OnStage Performing Arts School. All Rights Reserved. 

Tel. +66 (6) 4952 9979, +66 (2) 469 8164