70503233_507852166449765_195357159977700
70512315_499491300619185_613822638881085
53317841_405026540065662_308248763451834
50338228_384206798814303_114647847384226
66690239_473191279915854_904920737208546
39077357_310496426185341_829130161607881

วิชาที่เปิดสอน

โรงเรียนดนตรี เต้นและการแสดงของเรามีให้เลือกเรียนทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว ท่านสามารถเลือกดูตามรายละเอียดด้านล่าง หรือหากสนใจวิชาที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้สามารถสอบถามมาได้เลยค่า

โรงรียนดนตรี ขับร้อง

© 2017 by OnStage Performing Arts School. All Rights Reserved. 

Tel. +66 (6) 4952 9979, +66 (2) 469 8164