โรงเรียนการแสดง บุคคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะ
พิธีกรเด็ก
บุคคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะฃ
เรียนการแสดง
โรงเรียนการแสดง บุคคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะ

โรงเรียนการแสดง

แบ่งเรียนตามกลุ่มอายุ (4-6ปี, 7-12ปี)

 • สร้างสมาธิเพื่อการแสดง

 • ฝึกการใช้ร่างกายเพื่อสื่อสารในการแสดง

 • การสร้างจินตนาการเพื่อการแสดง 

 • ทักษะในการสังเกตเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมผู้อื่น

 • รู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านกิจกรรม/ แบบฝึกหัดต่างๆ ในคลาส

 • เตรียมความพร้อมสู่ระดับที่สูงขึ้น

 

12+ (Level 1)

    การที่จะเป็นนักแสดงมืออาชีพได้นั้น เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการแสดงในด้านต่าง ๆ

รวมถึงการรู้จักใช้เครื่องมือการแสดง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดส่วนสำคัญนั้นก็คือ "ร่างกาย" ของเรานั่นเอง

    เนื้อหาการเรียนการสอนในคลาสเรียนการแสดงนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจความสามารถของร่างกาย ร่วมถึงข้อจำกัดในร่างกายของตนเอง ในการเคลื่อนไหวและควบคุมร่างกายในส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถสื่อสารอารมณ์, ความรู้สึกและความต้องการต่างของตัวละคร ผ่านทางการแสดงออกทางร่างกายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

   นอกจากนั้นแล้วนักเรียนแต่ละคนจะได้รับการให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำโปรไฟล์โดยทางโรงเรียนจะจัดทำให้ฟรีบนเงื่อนไขว่าต้องมาเรียนครบชั่วโมงเรียน

 

12 + (Level 2)

    เนื้อหาในหลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อตอบโจทย์สำหรับนักเรียนการแสดงที่มีประสบการณ์ผ่านการแคสติ้งและมีทักษะการแสดงมาบางแล้ว โดยในคลาสนี้จะเป็นการรวมเทคนิคสำหรับการแคสติ้งโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวการตีความและวิธีในการแสดงรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสัมผัส รวมถึงสามารถ นำความรู้ไปใช้งานได้จริงในการแคสติ้ง 

    ปลายทางของหลักสูตร จะมีการเชิญผู้จัดหรือผู้กำกับ ที่มีชื่อเสียง มาให้คำแนะนำรวมถึง

ทำการ Test การแคสติ้งให้กับผู้เรียนทุก ๆ คนอีกด้วย

 

12+ (Level 3) 

    ในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์สำหรับการโชว์ละครไม่ว่าจะเป็นละครเวที

และละครโทรทัศน์ โดยผู้เรียนจะได้สัมผัสกระบวนการทำงาน ทั้งการเตรียมตัว การอ่านบท  วิธีการ

หาคาแรกเตอร์ของตัวละคร รวมถึงเทคนิคการแสดงในรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างละครโทรทัศน์และละครเวที 

    หลังจากที่ผู้เรียนผ่านประสบการณ์เรียนในคลาสการแสดงนี้แล้วผู้เรียนจะมีความมั่นใจในการแสดงทั้งละครโทรทัศน์และละครเวที  และสามารถนำความรู้ไปแคสติ้งได้อย่างมืออาชีพ

 

12+  (Level 4) 

    ในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Advance ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการตีความคาแรคเตอร์

ของตัวละครที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่การแสดงอารมณ์ที่ทับซ้อน การตีความบทที่ต้องอาศัย

ความเข้าใจและรวมถึงวิธีการแสดง ให้มีเสน่ห์และดูเป็นมืออาชีพ โดยนอกเหนือจากที่ผู้เรียนจะได้

เรียนกับครูมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง ในการทำงานในวงการบันเทิง ผู้เรียนยังได้เรียนรู้

เทคนิค และการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้จัดและผู้กำกับมืออาชีพ ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอีกด้วย

การแสดง (7-12 ปี และ 12 ปีขึ้นไป)

 • เกรด 1-9 (ขั้นพื้นฐานถึงระดับสูง) 

 • การสื่อสาร, การมีสมาธิ, การสร้างจินตนาการ ฯลฯ

 

บุคลิกภาพ (7-12 ปี และ 12 ปีขึ้นไป)

 • เกรด 1-6 (ขั้นพื้นฐานถึงระดับสูง)

 • สร้างทัศนคติ, การสื่อสาร, การสร้างภาพลักษณ์, กิริยามารยาท, การเข้าสังคม ฯลฯ

 

การพูดในที่สาธารณะ (7-12 ปี และ 12 ปีขึ้นไป)

 • เกรด 1-9 (ขั้นพื้นฐานถึงระดับสูง)

 • สร้างทัศนคติ, การสื่อสาร, สร้างความมั่นใจ, การออกเสียงที่ถูกต้อง ฯลฯ

 • พิธีกร, ผู้ประกาศข่าว, ผู้ดำเนินรายการ ฯลฯ

*กลุ่มละ 4 คนขั้นไป การเรียนเป็นกลุ่มไม่สามารถชดเชยได้

© 2017 by OnStage Performing Arts School. All Rights Reserved. 

Tel. +66 (6) 4952 9979, +66 (2) 469 8164